Modele wskaźnikowe wyceny akcji


February 24, 2019 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Uncategorized


Metody dochodowe są najczę stosowane w praktyce. Zakładają, że wartość Przedsiębiorstwa Zależy OD korzyści gruntu (zysków) dla inwestora, jakie będzie Ono generowało w przyszłości. Stąd też główną czynnością do się przy korzystaniu z Metod dochodowych jest określenie bieżącej wartości (dyskontowanie) przyszłych prawem jakie osiągnie inwestor z posiadania akcji Spółki. Dyskusyjne jest Pojęcie przyszłych prawem inwestora, stąd też Mamy różne podejścia w tej MATERII. Wycenę wartości wewnętrznej akcji możemy wykonać m. in. jedną z Użyto Metod: – metoda zdyskontowanych prawem Przedsiębiorstwa, – metoda zdyskontowanych dywidend, – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Powyższe metody Postaram się w przyszłości Dokładnie opisać. Metody mnożnikowe (porównawcze) są bardzo proste je Zapewne dlatego bardzo często stosowane. Ich istotą jest wycena akcji na podstawie wartości akcji innych spółek, uznanych za podobne (NP.

firmy konkurencyjne). W metodach tych korzystamy ze wskaźników finansowych. Ne najczę używanych należy zaliczyć: – p/E, – p/BV – dy, – p/S, – p/CF, – p/CFO. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj dokonując wyceny na podstawie dwóch diffĂŠrents wskaźników, uzyskujemy DWA różne Wyniki. Stąd stosuje się kilka diffĂŠrents wycen mnożnikowych un Wyniki Następnie są uśredniane. O żadnych wskaźnikach Pisałem już poprzednio: – Wskaźniki p/E, p/BV oraz dy – Podstawowe pojęcia, – Wskaźniki p/S, p/CF oraz p/CFO-Podstawowe pojęcia. W przyszłości przedstawię także konkretne przykłady wycen metodami porównawczymi (wskaźnikowymi, mnożnikowymi). Pierwszy PODDANY analizie i opisowi zostanie modèle zdyskontowanych dywidend. Modèle dix jest jednym z najstarszych je najczę stosowanym przy wycenie akcji.

Jest Oczywistym, że aby stosować dix rodzaj wyceny, Spółka Musi dokonywać regularnych wypłat dywidendy oraz, że Polityka dywidendowa Musi wiązać się z wielkością zysku Spółki. Modèle Ten kierowany jest ne mniejszościowych akcjonariuszy, ponieważ w odwrotnym przypadku, CZYLI w przypadku, Kiedy wyceny dokonuje Osoba posiadająca kontrolę nad spółką, à Decyzja o wypłacie części zysku jest podejmowana przez ni samą, un Polityka Więc dywidendowa nie ma znaczenia dla wyceny. Wyróżniamy następujące MODELE zdyskontowanych dywidend: – modèle stałej wartości dywidendy – modèle Gordona – modèle dwuetapowy – modèle H – trójetapowy modèle dwuetapowy, qui Jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest z dwóch FAZ: okresu wzrostu w stałym shintô a Następnie w Stały shintô g. Wzór: wycena akcji entierement istotną rolę w funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Interesuje też wielu inwestorów giełdowych. Przedstawimy OGOLNE zasady wyceniania spółek akcyjnych. Przed rozpoczęciem wyceny Warto zdefiniować na Czym polega metoda wskaźnikowa.